SLUŽBY DDD LADISLAV SEŇKO - komplexní služby v oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Přezletická 256/17, 19000 Praha-Prosek Jihočeský kraj

Web: www.ddd-senko.cz
IČO: 15078710
Email: senko.ddd@seznam.cz
Mobil: +420 723 117 779 - pan Seňko (majitel)

Naše služby nabízíme již od r. 1990.

Dezinfekce, dezinsekce a deratizace zajišťujeme v místech jako jsou zemědělské či zdravotnické organizace, stravovací zařízení, obytné domy a další vnitřní i venkovní prostory.

Pomůžeme Vám také se zaváděním systému HACCP.

Řešení problémů s holuby.

Likvidujeme především potkany, krysy, myši i další hlodavce, dále švábovitý

 

Dezinfekce (desinfekce) Praha a celá ČR – likvidace plísní a bakterií

Dezinfekce je soubor metod, vedoucích k zneškodnění mikroorganizmů. Dezinfekci provádíme především na místech se zvýšenými nároky na čistotu jako např. zemědělské či zdravotnické organizace, stravovací zařízení apod.

V rámci dezinfekce nabízíme tyto služby:

 • Preventivní dezinfekce
  - provádíme preventivní dezinfekce, při které se předchází šíření patogenů (např,. stravovací provozy, zemědělské provozy apod.)
 • Ohnisková dezinfekce
  - při ohniskové dezinfekci se zasahuje proti výskytu konkrétního mikroorganismu


Provádíme zásahy od malých objektů jako např. likvidace plísní v jednotlivých bytech nebo dezinfekce bytu po zemřelé osobě, až po velké zemědělské podniky.

Dezinsekce Praha a celá ČR

Dezinsekce je označení pro metodu hubení hmyzu a dalších členovců. Provádí se v zemědělských provozech, školských či zdravotnických organizacích, obytných domech a dalších prostorech.

V rámci dezinsekce nabízíme tyto služby:

U dezinsekce provádíme jednak monitorování výskytu lezoucího i létajícího hmyzu pro potřeby potravinářských provozů, jednak zásahy při výskytu.

 • Dezinsekce - postup

U zásahů proti již vyskytujícímu se hmyzu nejprve objekt prohlédneme, určíme druh a nejvhodnější způsob zásahu a stanovíme přibližnou cenu . Tyto přípravné práce jsou zdarma.

Pokud zákazník akceptuje náš návrh dezinsekce, vypracujeme harmonogram zásahu, zásah provedeme, vyhodnotíme jeho účinnost a navrhneme opatření k omezení možnosti opětného zamoření.

Deratizace Praha a celá ČR

Deratizace je proces opatření, která vedou k likvidaci nebo omezení výskytu hlodavců. Provádí se ve všech odvětví průmyslu. Zajistíme deratizaci v průmyslových budovách, obytných domech, ale také deratizaci na větším území jako jsou obce, města apod.

V rámci deratizace nabízíme tyto služby:

 • Preventivní deratizace
  - preventivní deratizaci provádíme v místech jako: potravinářské provozy, sklepy činžovních domů, kancelářské prostory, sklady, školská a zdravotní zařízení apod.
 • Cílená deratizace
  - cílenou deratizaci provádíme při zjištění výskytu škůdců


Hlavní škůdci jsou myš domácí, která v létě žije především venku a se zimou se stěhuje za teplem a potkan, jehož hlavním rezervoárem jsou kanalizační soustavy, z nichž při přemnožení proniká do lidských sídel.

Při menším výskytu je možno k jejich likvidaci použít různé druhy pastí, při masivnějším výskytu je nutné použít požerové nástrahy. Běžně používáme nástrahy, které psům ani kočkám nechutnají.
Při výskytu hlodavců uvnitř objektu je vždy vhodné zajistit možnosti průniku tak, aby se tato situace již neopakovala.

Provádíme zásahy proti všem druhům hmyzu a používáme všechny dostupné technologie.

Ochrana a zábrany proti holubům a dalšímu ptactvu

Holubi jsou ve městech veliký problém. Jsou schopni využít i malou skulinu ve střeše, nedovřené okno apod. a zanedlouho zaneřádí celou půdu nebo balkon. Jejich přítomnost v blízkosti člověka znamená dvě hlavní rizika:

 • Holubí parazité jsou schopni přežívat i na lidech, například klíšťák holubí.
 • Holubí trus je agresivní a napadá i pozinkované plechy na střechách a vnější parapety.

Holubi podle současné legislativy nelze trávit. Je nutné jim zabránit v přístupu do rizikových prostor pomocí mechanických zábran proti holubům.

 • Ochrana proti holubům

Ochrana proti holubům, případně jiným ptákům probíhá v několika krocích. První krok je pečlivá prohlídka, při které by se měly objevit všechny holubí vstupy. Tato prohlídka a návrh opatření, včetně rozpočtu jsou od nás zdarma.


V současnosti se pro ochranu proti holubům používají sítě, kterými se chrání balkony, lodžie, vstupy do světlíků nebo i celé střechy. Síť je vyrobena z UV stabilního nylonu o průměru vlákna 0,4 mm, takže z větší vzdálenosti je téměř neviditelná. Její životnost je minimálně 10 let.


Pro ochranu okrajů střech, žlabů, parapetů, zábradlí a podobných prvků se používají hroty. Jsou vyrobeny z nerezové oceli a jsou zataveny do polykarbonátové podložky. Montují se přitlučením, přišroubováním nebo přilepením k podkladu. Jejich životnost je minimálně 10 let.

Ověřená firma

Otevírací doba

Po telefonické dohodě možno kdykoliv mimo otevírací dobu.