Web: www.naxos.eu
IČO: 0
Email: info@naxos.cz
Telefon: +420 257 314 251
Realitní poradenství, realizace prodeje nemovitostí na klíč, vyhledávání investičních příležitostí, provádění veřejných výběrových řízení, veřejných dražeb, přímých prodejů včetně služeb souvisejících s přípravou zpeněžení majetku.
Ověřená firma