Web: www.aukcentrum.cz
IČO: 0
Email: aukcentrum@aukcentum.cz
Mobil: +420 775 890 803
Zprostředkování prodeje nemovitostí, věcí movitých. Servis správcům konkursní podstaty při zpeněžení majetku. Poradenství klientům v exekučním řízení.
Ověřená firma