KARIMEX PRAHA s.r.o. - bezpečnost práce a požární ochrana Praha

Jílovišťská 684, Lipence 155 31 Praha Hlavní město Praha

Web: bozp-pozarniochrana.cz
IČO: 44792468
DIČ: CZ44792468
Email: info@bozp-pozarniochrana.cz
Email: sichova@karimex.cz
Mobil: +420 606 892 855 - paní Ing. Šíchová

Pro komplexní zabezpečení vaší společnosti z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vám nabízíme následující dílčí služby:

 • provedení analýzy stavu řízení a zajišťování BOZP v podniku - audit bezpečného podniku
 • identifikace rizik
 • kategorizace prací
 • provádění výkonu činnosti odborně způsobilou osobou
 • školení zaměstnanců i formou e-lerningu
 • zpracování a aktualizace firemní dokumentace
 • sledování lhůt pravidelných činností a kontrola jejich provedení
 • zajišťování a provádění prověrek a kontrol jejich vyhodnocení a návrh nápravných opatření
 • začlenění vašeho podniku do kategorie podle požárního nebezpečí
 • zpracování dokumentace PO
 • vypracování tématických plánů a časových rozvrhů pro školení
 • vedení požární dokumentace
 • provádění preventivních kontrol se záznamem do požární knihy
 • odborná pomoc při tvorbě vnitřních předpisů
 • odborná pomoc při řešení úkolů na úseku PO
 • poradenská činnost v PO 
Ověřená firma

Otevírací doba

Dle telefonické dohody

Kontaktovat firmu