Web: www.odhady.info
IČO: 67980210
DIČ: CZ6804232259
Email: latal@odhady.info
Mobil: +420 776 330 126

Znalecké oceňování dle cenových předpisů a vyhlášek nemovitého majetku:

 • objekty komerční, administrativní, průmyslové, skladové atd.,
 • objekty pro bydlení a rekreaci,
 • bytové a nebytové prostory,
 • inženýrské stavby,
 • veškeré stavební objekty jako příslušenství,
 • všechny druhy pozemků,
 • trvalé porosty jako součásti pozemků,
 • věcná břemena.

Účel ocenění či odhadu:

 • zjištění ceny nemovitosti dle platných vyhlášek,
 • zjištění ceny nemovitosti pro účel darování, převodu či dědění vlastnického práva,
 • ocenění nemovitosti pro vklad majetku do obchodní společnosti,
 • stanovení ceny nemovitosti pro restituce a mimosoudní rehabilitace,
 • stanovení ceny nemovitosti pro výpočet odpisů,
 • zjištění ceny nemovitosti při podílovém a bezpodílovém spoluvlastnictví,
 • stanovení tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti,
 • oceňování práv odpovídajících věcným břemenům a další.
Ověřená firma

Otevírací doba

Dle telefonické domluvy

Kontaktovat firmu