KOCOUŘÍ CVIKY, CVIČENÍ O-A METODOU® - cvičení pro zdravá záda a dokonalejší mozek

Sokolovská 22,, 170 00 Praha 8 Hlavní město Praha

Web: www.kocouricviky.cz
IČO: 45321311
Email: oametoda@kocouricviky.cz
Mobil: +420 777 030 377 - paní PaedDr. Chválová

Kocouří cviky - jde o populární název zdravotního cvičení O-A metodou (oscilačně-antigravitační metoda). Cvičení vzniklo v roce 2004 rozvinutím klasické české zdravotní tělesné výchovy a jeho autorkou je PaedDr. Olga Chválová, CSc. Pod jejím vedením si můžete zacvičit na skupinových lekcích, individuálních konzultacích, seminářích, víkendových akcích a s dětmi na prázdninových týdenních pobytech.

Cvičit můžete i doma podle některého ze 4 DVD (kocouří cviky 1 nebo 2, Pohyb vsedě, Chůze jako z partesu).

Je to zatím jediné cvičení na světě, které při odstraňování běžných poruch pohybového systému - držení těla, svalové dysbalance, nesprávné pohybové stereotypy - bere důsledně v úvahu vliv gravitace na lidský organismus a vytváří v něm obranný mechanismus proti jejímu destruktivnímu vlivu.

Toto cvičení je unikátní i v tom, že náprava pohybových nedostatků v celém těle vychází z chůze. Její nesprávný, v populaci rozšířený kyčelní typ chůze převádí na lidsky náležitou chůzi kotníkovou. Díky zohlednění chůze se cvičení O-A metodou vyvinulo ve specifickou formu zdravotní tělesné výchovy - CVIČENÍ PRO SPRÁVNOU CHŮZI.

Veškeré poruchy pohybového systému se v něm odstraňují tak, aby to bylo v souladu s tím, jak má tělo pracovat při chůzi.

Bohatý zásobník cvičení tohoto druhu najdete ve Videoknihovně s 20 hodinovými on-line lekcemi trojí obtížnosti:

  • Bolesti zad
  • Fit senioři
  • Posturální trénink

S nápravou chůze se osvědčilo začít na některém z workshopů pro správnou chůzi.

Zajíždím s nimi do různých krajů naší republiky.

Na workshopu se dozvíte, čím se správná chůze liší od nesprávné, jakých chyb v chůzi se dopouštíte právě vy a jak tyto chyby souvisí s vašimi zdravotními potížemi v různých částech těla.

Workshop je veden velmi prakticky a současně tak, abyste si na to správné přišli vždy sami.

Organismus sám vám tak potvrdí, zda mu svědčí to, co se na workshopu budete učit.

Předejdete tak tomu, že si uškodíte, kdybyste se nechali ovlivnit některým z mýtů - zavádějících doporučení, která se správnou chůzí nemají příliš společného.

Cvičení je vhodné pro muže i ženy každého věku. Zvláštní význam má pro děti, neboť působí přímo na řídicí činnost mozku. V této dokonalejší podobě ho mohou předat novým generacím pouze ony.

Ověřená firma

Otevírací doba

Na základě předchozí telefonické domluvy.

Kontaktovat firmu